Politik om beskyttelse af personoplysninger

Ikrafttrædelsesdato: Denne politik om beskyttelse af personoplysninger blev opdateret den 24. februar 2021 og træder i kraft fra denne dato.

HVAD ER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT? HVAD SKER DER MED MINE PERSONOPLYSNINGER, NÅR JEG INTERAGERER MED VF-KONCERNEN?

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger ("Politik om beskyttelse af personoplysninger") gælder for enhver indsamling og behandling af personoplysninger, der udføres:

1. når du interagerer med os gennem digitale medier, herunder webstedet http://www.thenorthface.eu/da_dk ("Webstedet"), portaler og mobilapplikationer, der drives af VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Schweiz (samlet betegnet "VF's Digitale Platforme");

2. når du køber et produkt eller anmoder om andre tjenester fra VF International Sagl eller et af dets datterselskaber (herefter "vi" eller "os" eller "VF-koncernen"), uanset om det sker online på vores websted eller på VF's Digitale Platforme eller offline i vores butikker, herunder når du kontakter vores kundeservice angående eftersalgsservice eller med specifikke spørgsmål eller anmodninger;

3. når vi kommunikerer med dig som en del af vores markedsføringsaktiviteter.

Ved at tilgå og bruge VF's Digitale Platforme eller på anden måde give os dine personoplysninger, f.eks. når du besøger vores butikker, eller når du kontakter vores kundeservice, bekræfter du, at du har læst, og at du forstår, hvordan vi indsamler, behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger som beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger.

Til specifikke behandlingsaktiviteter skal vi indhente dit samtykke til at indsamle og behandle dine personoplysninger. Når vi har brug for dit samtykke, beder vi dig, inden du indsender personoplysninger eller bruger de relevante afsnit på VF's Digitale Platforme, om elektronisk at bekræfte, at du giver dit samtykke til den pågældende behandlingsaktivitet ved at afkrydse specifikke felter som beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger. Din bekræftende handling ved at sætte kryds i det relevante felt og din brug af dette websted betyder, at du accepterer den pågældende behandlingsaktivitet som beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger. Vores optegnelser over din accept af denne Politik om beskyttelse af personoplysninger, datoen herfor og alle fremtidige ændringer af denne Politik om beskyttelse af personoplysninger vil blive betragtet som et afgørende og skriftligt bevis på dit samtykke

Du vil også blive informeret om denne Politik om beskyttelse af personoplysninger – og når en specifik behandlingsaktivitet kræver dit samtykke, vil du blive bedt om at give dit samtykke – når du kontakter vores kundeservice eller giver os dine personoplysninger i vores butikker.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, de love, der bekendtgøres i den forbindelse af Den Europæiske Union, såsom Databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 af 27. April 2016 ("GDPR") og supplerende nationale bestemmelser såvel som relevante afgørelser og retningslinjer udfærdiget af kompetente databeskyttelsesmyndigheder ("Databeskyttelseslovgivning").

HVEM KONTROLLERER BEHANDLINGEN AF MINE PERSONOPLYSNINGER? HVEM ER ANSVARLIG FOR DET?

Den dataansvarlige for de personoplysninger (i), der indsamles, når du bruger VF's Digitale Platforme (undtagen når du køber varer fra os), og (ii), der indsamles til vores markedsførings- og profileringsaktiviteter, er: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – BRAND DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Schweiz. For yderligere oplysninger om, hvordan du kontakter os, bedes du gå til Kontakt Os.

VF Europe BV, der har kontor på Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgien, CVR: BE 0405.039.138 RPM Antwerpen Division Mechelen, fungerer som repræsentant for VF International Sagl med henblik på overholdelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger, når du køber varer fra os, er den lokale enhed i VF-koncernen, der sælger varerne til dig via vores Websted (onlinekøb) eller i butikken (offlinekøb). Denne enhed er også ansvarlig for de personoplysninger, du giver, når du interagerer med vores kundeservice. Det relevante VF-datterselskab fremgår af din kvittering. En liste over de VF-datterselskaber, der fungerer som dataansvarlige i de enkelte lande, findes her Handelsbetingelsern.

Bemærk, at den VF-enhed, som du interagerer med (og som du giver personoplysninger til), ikke altid er den dataansvarlige. I følgende tilfælde handler den VF-enhed, som du interagerer med, på vegne af (og vil formidle dine personoplysninger til) en anden VF-enhed, der er den faktiske dataansvarlige for dine personoplysninger:

VF-koncernens databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes via vores Privacy Office på privacy_europe@vfc.com.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES?

Automatisk indsamling af oplysninger på VF's Digitale Platforme

Behandlingen af dine personoplysninger, når du blot besøger og rådfører dig med Webstedet, er begrænset til de såkaldte browserdata, som er de data, hvis overførsel til Webstedet er implicit i funktionen af de systemer, der står for administrationen af webstedet, og i kommunikationsprotokollerne, der er specifikke for internettet. Browserdata er for eksempel IP-adressen på de enheder, du bruger til at besøge Webstedet, og andre parametre, der relaterer sig til din enhed og dit operativsystem.

I princippet indsamles og behandles oplysninger om ovennævnte browserdata og f.eks. antallet af besøg og den tid, der bruges på webstedet, udelukkende til statistiske formål og i aggregeret form med henblik på at måle og forbedre Webstedets funktion. Grundet browserdatas beskaffenhed, kan disse data føre til identifikation af brugere, hvis de er forbundet med oplysninger, der opbevares af tredjeparter; vi indsamler imidlertid ikke browserdata med henblik på at sætte dem i forbindelse med identificerede brugere, undtagen hvor de pågældende oplysninger kan bruges til at vurdere mulige ansvarsområder i tilfælde af informationsforbrydelser mod Webstedet eller gennem Webstedet, i det omfang loven tillader det.

Desuden indsamles visse oplysninger på VF's Digitale Platforme ved hjælp af cookies og andre sporingsteknologier som beskrevet i vores Cookiepolitik, der er tilgængelig på Cookiepolitik. Ved at klikke på "ACCEPTER ALLE" på Webstedets banner for cookies eller ved at indstille dine cookie-præferencer via vores værktø Cookie Preference Center, accepterer du vores brug af cookies og lignende teknologier. Hvis du ikke kan acceptere vores brug af cookies og lignende teknologier på denne måde, bør du indstille dine cookie-præferencer i overensstemmelse hermed. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og ændre dine cookie-præferencer. Hvis du deaktiverer cookies, som vi bruger, kan det påvirke din brugeroplevelse på VF Digital Platformene. Se venligst vores Cookiepolitik for yderligere oplysninger.

Oplysninger, som du giver frivilligt til os:

Vi indsamler og behandler:

1. personoplysninger, som du oplyser, når du interagerer med os gennem VF's Digitale Platforme, f.eks. når du åbner en konto eller uploader brugergenereret indhold til Webstedet eller udfylder blanketter i vores butikker eller bruger vores mobilapplikationer. Disse personoplysninger kan omfatte:

2. personoplysninger, som du oplyser, når du deltager i / abonnerer på vores markedsføringsaktiviteter (enten via VF's Digitale Platforme eller i vores butikker), f.eks. når du abonnerer på vores nyhedsbrev(e) eller mailingliste(r) eller deltager i kampagner og andre initiativer såsom loyalitetsprogrammer, konkurrencer og lotterier osv. Disse personoplysninger kan omfatte:

3. personoplysninger, som du oplyser, når du køber varer fra os , (hvad enten det er online eller i vores butikker) Disse personoplysninger kan omfatte:

4. personoplysninger, som du oplyser, når du interagerer med vores kundeservice, f.eks. når du sender et spørgsmål om et produkt, kommunikerer feedback til os, kontakter vores kundeservice callcenter for support eller anmoder om specifik assistance eller service fra vores kundeservice. Disse personoplysninger kan omfatte:

Hvis du har givet os personoplysninger om en anden person (f.eks. når du bruger funktionaliteten send e-mail til en ven, gavekort eller andre formål) i det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, bekræfter du hermed, at du er berettiget til at videregive sådanne personoplysninger til os, og at du har informeret den pågældende person om – og om nødvendigt har indhentet hans/hendes samtykke til – behandlingen af hans/hendes personoplysninger til de formål, der er fastsat i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger.

Where you have provided us with personal data about another person (for example when using the function e-mail to a friend, gift card functionalities or other purposes), to the extent permitted by applicable laws you hereby confirm that you are entitled to communicate such personal data to us and that you have informed said person about - and where necessary, have obtained his/her consent to - the processing of his/her personal data for the purposes set out in this Privacy Policy.

TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLES MINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. VF International Sagl behandler som dataansvarlig dine personoplysninger til følgende formål:
  1. at drive og administrere VF's Digitale Platforme, herunder:
   • at levere de tjenester og funktionaliteter til dig, som du anmoder om på VF's Digitale Platforme;
   • at oprette din konto og administrere dit abonnement på VF Digital Platforme;
   • at forbedre din browser-oplevelse og ikke mindst VF's Digitale Platforme;
  2. at gennemføre markedsføringsaktiviteter for VF-koncernen, herunder:
   • med henblik på direkte markedsføring, herunder:
    • at administrere dit abonnement på vores nyhedsbrev(e) eller mailingliste(r) eller loyalitetsprogram(mer);
    • at tillade deltagelse i kampagner og andre initiativer, såsom konkurrencer og lotterier;
    • at sende dig (betinget af dit frivillige samtykke), også via e-mail eller andet elektronisk kommunikationsmiddel, såsom SMS, MMS, fax, osv., reklameinformation og -materiale om vores produkter og tjenester, om særlige initiativer vedrørende pris og kampagner og om initiativer såsom loyalitetsprogrammer, arrangementer, udstillinger og messer organiseret af VF-koncernen (som BRAND tilhører) eller hvori VF-koncernen deltager;
   • med henblik på markedsundersøgelser (betinget af dit frivillige samtykke);
   • med henblik på profilering (betinget af dit frivillige samtykke);
   • at forbedre vores produkter og tjenester;
  3. til andre formål:
   • forebyggelse af svig, idet interne procedurer skal sikre transaktioners formelle rigtighed og således beskytte vores økonomiske integritet og beskytte dig mod datamisbrug og ulovlige køb; og
   • overholdelse af vores forpligtelser efter gældende lovgivning og forordninger samt bedømmelse og forsvar et retskrav.
 2. Lokale VF-datterselskaber behandler som dataansvarlige dine personoplysninger til følgende formål:
  1. at administrere dine køb af varer (online og i vores butikker):
   • dette omfatter alle aktiviteter i forbindelse med køb af varer, f.eks. levering af varer, fakturering, returnering og ombytning af varer, modtagelse af refusioner, køb og brug af eventuelle gavekort eller e-gavekort, alt efter hvad der er relevant, betalingsrelaterede aktiviteter, herunder brug af tilgodebeviser;
  2. at yde kundeservice til dig (se nærmere i afsnit 3 nedenfor), herunder:
   • at yde kundeservice vedrørende dine køb;
   • at besvare din(e) anmodning(er) om oplysninger, spørgsmål, meddelelse(r) eller feedback;
   • til interne uddannelsesformål og forbedring af vores kundeservice;
  3. til andre formål:
   • forebyggelse af svig, idet interne procedurer skal verificere transaktioners formelle rigtighed og således beskytte vores økonomiske integritet og beskytte dig mod datamisbrug og ulovlige køb; og
   • overholdelse af vores forpligtelser efter gældende lovgivning og forordninger samt bedømmelse og forsvar af et retskrav.
 3. Yderligere information om vores kundeservice

  Vores kundeservice administreres af VF Northern Europe Ltd alternativt af vores tredjepartsudbyder Concentrix Services Bulgaria EOOD, med hjemsted på 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgarien, som interagerer med dig og leverer tjenesten på vegne af det lokale VF-datterselskab, hvorfra du købte varerne. Vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter vores kundesupport og callcenter, som kan kommunikere med dig via e-mail, chat og telefon. Callcenteret registrerer dit telefonnummer med henblik på callback- og backoffice-tjenester, for at give dig den ønskede support og de ønskede oplysninger. I nogle tilfælde kan opkald blive optaget, og e-mailene gemmes med henblik på intern uddannelse, kvalitetskontrol og verifikation, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov. Du vil altid blive informeret på forhånd, hvis en samtale optages, og du vil have mulighed for at gøre indsigelse mod en sådan optagelse, undtagen hvis dette er nødvendigt for at kunne verificere dit køb eller af andre årsager i henhold til gældende lovgivning.

HVOR BLIVER MINE PERSONOPLYSNINGER AF? HVEM ER MODTAGERNE, HVORTIL OVERFØRES OPLYSNINGERNE, OG TIL HVILKET FORMÅL?

Personoplysninger indsamlet via vores Websted eller VF's Digitale Platforme som en del af salget af varer i vores butikker og som en del af vores kundeservice opbevares på de servere, der leveres og administreres af Rackspace Limited, vores tredjepartsudbyder af opbevaring og hosting, der har hjemsted på 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ i London, UK. Visse personoplysninger, der indsamles i forbindelse med salg af varer i vores butikker, kan også opbevares lokalt i butikken. Alle disse personoplysninger kan videregives til modtagere som beskrevet nedenfor.

Vi kommunikerer personoplysninger inden for de grænser og under de omstændigheder, der er angivet i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger, med forbehold for dit specifikke samtykke, når det kræves i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning:

1. Dine personoplysninger vil være tilgængelige i vores organisation for de interne og eksterne medarbejdere, der har behov for at få adgang til dem på grund af deres arbejdsopgaver i forhold til de heri fastsatte behandlingsformål. Vi garanterer, at disse personer er underlagt behørige sikkerhedskrav og tavshedspligt.

2. Dine personoplysninger vil også kunne gøres tilgængelige for tredjepartsudbydere, som vi udpeger til at behandle personoplysninger (som databehandlere) på vores vegne og efter vores instruktioner. Disse databehandlere omfatter:

En liste over disse databehandlere med angivelse af deres adresse kan rekvireres fra vores Privacy Office. Disse databehandlere er bundet af behørige kontraktlige forpligtelser til at gennemføre tilfredsstillende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger beskyttes og behandles strengt fortroligt.

3. Dine personoplysninger vil også kunne meddeles til andre selskaber i VF-koncernen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som behandler personoplysninger på vegne af ovennævnte dataansvarlig(e). En liste over VF-koncernens selskaber med angivelse af deres adresse kan rekvireres fra vores Privacy Office. F.eks. leverer VF Europe BV og VF Northern Europe Ltd som databehandlere henholdsvis regnskabs- og backoffice-tjenester og kundeservice efter salg til de dataansvarlige, der er angivet ovenfor i afsnittet "Hvem kontrollerer behandlingen af mine personoplysninger"

4. Dine personoplysninger vil også kunne deles med institutioner, myndigheder, offentlige enheder, banker og finansielle institutioner, professionelle, uafhængige konsulenter, også i associeret form, forretningspartnere eller andre legitime modtagere i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser, for eksempel ved retssager, efter anmodning fra kompetente domstole og myndigheder eller på foranledning af andre juridiske forpligtelser, for at beskytte og forsvare vores rettigheder og ejendom og VF's Digitale Platforme.

5. Endelig må vi også videregive dine personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af fusion, overtagelse, overførsel af eventuelle aktiver, produkter, websteder eller aktiviteter.

Bortset fra ovenstående vil personoplysninger ikke blive delt med tredjeparter, fysiske personer eller juridiske enheder, der ikke er relateret til, eller som ikke udfører en forretningsmæssig, professionel eller teknisk funktion for os.

Personoplysninger videregives ikke til tredjeparter til deres egne markedsføringsformål.

En sådan videregivelse sker på det retsgrundlag for behandling, der er angivet i Afsnit 3 ovenfor.

De ovennævnte modtagere kan have adresse i et andet land end der, hvor personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet, idet det bemærkes, at dine personoplysninger i princippet kun vil blive videregivet inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller andre lande, der er anerkendt af EU-Kommissionen for at have et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Hvis nogen af ovennævnte modtagere er etableret i et land uden for EØS, som ikke er omfattet af en afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed og derfor ikke opretholder det samme beskyttelsesniveau for dine personoplysninger som i EØS, vil vi implementere behørige sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, relevante dataoverførselsaftaler baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af data til tredjelande (GDPR's artikel 46, stk. 2, litra c eller bindende virksomhedsregler for databehandlere (GDPR's artikel 47. En kopi af disse behørige sikkerhedsforanstaltninger kan rekvireres fra vores Privacy Office på Privacy_europe@Vfc.Com

INDEHOLDER WEBSTEDET ELEMENTER, DER KONTROLLERES AF TREDJEPARTER? HVEM ER ANSVARLIG FOR DISSE ELEMENTER?

VF's Digitale Platforme kan indeholde links til andre websteder samt objekter eller elementer, der kontrolleres af tredjeparter.

Et eksempel er plugins, der kan forbinde VF's Digitale Platforme til sociale netværk (et "socialt plugin"), og som normalt identificeres ved det relevante sociale netværks logo. Hvis du interagerer med et socialt plugin på VF's Digitale Platforme, kan din internetbrowser sende oplysninger om dig til det sociale plugin, såsom dit bruger-id, oplysninger om den relevante VF's Digitale Platform, dato og klokkeslæt og andre browserrelaterede oplysninger. Sådanne oplysninger vil blive behandlet af de sociale netværk, der ejes og drives af tredjeparter, i overensstemmelse med deres Politik om beskyttelse af personoplysninger.

Vi har ikke adgang til eller kontrol over elementer, objekter, plugins, cookies, web-beacons og andre elementer eller sporingsteknologier, der ejes og drives af tredjeparter, og som er tilgængelige på VF's Digitale Platforme eller på relevante tredjepartswebsteder, hvortil brugere kan få adgang på eller fra VF's Digitale Platforme, og over relevante databehandlingsmetoder for personoplysninger via sådanne elementer eller websteder. Vi fraskriver os ethvert ansvar for sådanne elementer og websteder. Du bør undersøge tredjepartswebsteders politik om beskyttelse af personoplysninger for at få oplysninger om de betingelser, der gælder for deres persondatabehandling.

BILAG 1 – DEN REGISTREREDE PERSONS RETTIGHEDER

Som en fysisk person, hvis personoplysninger behandles som beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger, har du en række rettigheder, som opsummeres nedenfor. Bemærk venligst, at udøvelsen af disse rettigheder er underlagt visse krav og betingelser som angivet i gældende lov.

Retten til indsigt

I henhold til gældende lov har du ret til at indhente bekræftelse fra os på, hvorvidt personoplysninger, der vedrører dig, bliver behandlet, og i givet fald anmode om indsigt i disse personoplysninger, herunder uden begrænsning, de pågældende kategorier af personoplysninger, formålet med behandlingen samt modtagerne eller kategorierne af modtagere. Vi er imidlertid pålagt at tage hensyn til andres rettigheder og frihedsrettigheder, så dette er ikke en absolut rettighed. Hvis du anmoder om mere end én kopi af de personoplysninger, der behandles, har vi ret til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode os om at berigtige eventuelle urigtige personoplysninger, vi måtte have om dig. Alt efter formålet med behandlingen har du også ret til at at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, blandt andet ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Retten til sletning ('retten til at blive glemt')

Du har ret til at anmode os om sletning af dine personoplysninger under visse omstændigheder i henhold til gældende lovgivning. Når din anmodning falder ind under en af disse omstændigheder, sletter vi dine personoplysninger uden unødig forsinkelse. Hvis vi af tekniske og organisatoriske årsager ikke har været i stand til at slette dine personoplysninger, vil vi sikre, at de er fuldstændigt og uigenkaldeligt anonymiseret, så vi ikke længere opbevarer sådanne personoplysninger om dig.

Retten til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder, som defineret i gældende lov, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I så fald må dine personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Retten til dataportabilitet

Under visse omstændigheder, som defineret i gældende lov, har du ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig eller til at få sådanne personoplysninger overført direkte fra os til en anden dataansvarlig, hvor det er teknisk muligt.

Retten til at gøre indsigelse

Under visse omstændigheder, som defineret i gældende lov, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod vores behandling af dine personoplysninger, og vi kan være forpligtet til ikke længere at behandle dine personoplysninger, medmindre vi påviser tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retssager. Dette gælder især i tilfælde af behandling af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser eller til statistiske formål.

Retten til indsigelse mod direkte markedsføring

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen med henblik på sådan direkte markedsføring (herunder profilering i forbindelse med direkte markedsføring).

Retten til ikke at blive genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling

Med forbehold af visse begrænsninger har du ret til ikke at blive genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som medfører retsvirkning eller på tilsvarende vis påvirker dig i væsentlig grad.

Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af personoplysninger som beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage med fremadrettet virkning. En sådan tilbagekaldelse vil ikke påvirke lovligheden af den databehandling, der er sket forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

Hvis du ønsker at få adgang til sådanne personoplysninger eller at udøve nogen af de rettigheder, der er anført ovenfor, skal du ansøge herom skriftligt med dokumentation for din identitet til vores Privacy Office på privacy_europe@vfc.com.

Enhver meddelelse fra os i forbindelse med dine rettigheder som beskrevet ovenfor vil ske uden beregning. Ved anmodninger, der er åbenlyst ubegrundede eller overdrevne, især på grund af deres gentagne karakter, kan vi dog opkræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til vores administrative omkostninger ved at fremskaffe oplysningerne eller fremsende meddelelsen eller træffe de ønskede foranstaltninger; eller afvise at reagere på anmodningen.

Hvis du har en klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, har du ret til at indgive en klage hos en kompetent tilsynsmyndighed.

Right to withdraw consent

If you have declared your consent for any personal data processing activities as described in this Privacy Policy, you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to withdrawal of the consent.

If you wish to access such personal data or exercise any of the rights listed above, you should apply in writing, providing evidence of your identity, to our Privacy Office at privacy_europe@vfc.com.

Any communication from us in relation to your rights as detailed above will be provided free of charge. However, in case of requests that are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, we may charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing the information or communication or taking the action requested; or refuse to act on the request.

In case you have a complaint about the processing of your personal data, you have the right to lodge a complaint with a competent supervisory authority.