Politik om beskyttelse af personoplysninger i korte træk

LÆS DEN FULDE VERSION AF VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

OMFANG – DATAANSVARLIG

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger gælder for indsamling og behandling af personoplysninger for så vidt angår vores kunders og brugerne af VF's Digitale Platforme.

Yderligere Oplysninger

VF International Sagl driver disse VF's Digitale Platforme og er ansvarlig for vores markedsføringsaktiviteter. De lokale VF-datterselskaber er ansvarlige for de køb, du foretager hos dem online eller i butikken.

Yderligere Oplysninger

HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi behandler dine personoplysninger, som du opgiver, når du:

  • interagerer med VF's Digitale Platforme (f. eks. åbner en brugerkonto på vores Websted, uploader indhold, m.v.)
  • deltager i /abonnerer på vores markedsføringsaktiviteter (f. eks. nyhedsbreve, loyalitetsprogrammer, m.v.)
  • køber produkter fra os (online eller i butikken)
  • kontakter vores kundeservice.

Vi indsamler også automatisk visse oplysninger om din brug af VF's Digitale Platforme (f. eks. IP-adresse, antal besøg, brugt tid m.v.) og aggregerer dem for at måle og optimere funktionaliteten på den relevante platform.

Yderligere Oplysninger

HVORFOR BRUGER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at:

  • administrere VF's Digitale Platforme
  • sende dig markedsføringsmateriale, give dig mulighed for at deltage i kampagner, gennemføre kundeundersøgelser og profilere aktiviteter
  • fuldføre og administrere dine indkøb, drive vores kundeservice og besvare dine anmodninger
  • optimere vores produkter og tjenester

Vi sælger og deler ikke dine personoplysninger til andre leverandører uden for VF-koncernen.

Yderligere Oplysninger

HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opnå disse formål. Dette kan være op til ti år efter, at aftaleforholdet med dig er afsluttet (forældelsesfristen for retskrav i de fleste EØS-lande), medmindre kortere eller længere opbevaringsperioder gælder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Yderligere Oplysninger

HVEM DELES OPLYSNINGERNE MED?

Det lokale VF-datterselskab, hvorfra du køber produkter, deler dine personoplysninger med VF International Sagl til markedsføringsformål (kun efter dit forudgående samtykke, hvis loven kræver det).

Vi deler også dine personoplysninger med:

  • andre VF-enheder og tredjepartsudbydere, der hjælper os med at drive dette websted, og som leverer vores produkter og tjenester (disse modtagere handler kun på vores vegne og efter vores instruktioner)
  • tredjeparter ved retssager, anmodning fra domstole eller myndigheder, anden retlig forpligtelse til at forsvare vores rettigheder, eller i tilfælde af fusion, erhvervelse eller aktivoverdragelse.

Nogle af disse modtagere befinder sig uden for EØS, men vi garanterer, at dine personoplysninger til enhver tid er tilstrækkeligt beskyttet (hvis bestemmelseslandet ikke er opfylder EU-Kommissionens krav om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, sørger vi for, dataoverførslen er dækket af behørige sikkerhedsforanstaltninger).

Yderligere Oplysninger

NØDVENDIGE OVER FOR VALGFRIE OPLYSNINGER

Nogle af dine personoplysninger er nødvendige for at gennemføre dit køb eller levere den tjeneste, du har anmodet os om. Hvis du nægter at give os disse personoplysninger, har vi ikke mulighed for at gennemføre dit køb eller levere den ønskede tjeneste.

Det er dog frivilligt at afgive personoplysninger til undersøgelses-, markedsførings- og andre profileringsformål. Hvis du ikke ønsker at afgive oplysninger til disse formål, vil det ikke have nogen indvirkning på dit køb eller leveringen af den tjeneste, du har anmodet om.

Yderligere Oplysninger

DINE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, herunder (hvor det er relevant) retten til indsigt, berigtigelse, begrænsning, sletning, indsigelse (herunder til enhver tid gratis indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål), retten til dataportabilitet samt retten til at trække dit samtykke tilbage. Derudover har du ret til at indgive en klage ved henvendelse til den relevante tilsynsmyndighed.

Yderligere Oplysninger

VI BRUGER COOKIES

Visse oplysninger indsamles på dette websted ved hjælp af cookies og andre sporingsteknologier. Du kan administrere dine cookie-præferencer med værktøjet Cookie Preference Centerog din internetbrowser.

Yderligere Oplysninger

TREDJEPARTSLINKS

VF's Digitale Platforme kan indeholde links til andre websteder samt objekter eller elementer, der kontrolleres af tredjeparter. Vi har hverken adgang til eller kontrol over disse elementer, og vi fraskriver os ethvert ansvar for sådanne tredjepartswebsteder.

Yderligere Oplysninger

SÅDAN KONTAKTER DU OS

Forespørgsler eller anmodninger vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, og hvordan du håndhæver dine rettigheder bedes rettet til vores Privacy Office på privacy_europe@vfc.com.